บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases service) ทางห้องสมุดสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้แล้ว หากสนใจใช้ฐานข้อมูลใดที่ต้องใช้รหัสผ่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการ มีดังนี้

  • ฐานข้อมูล Proquest สำหรับค้นหาวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
  • ฐานข้อมูล มติชน e-Library สำหรับค้นหาข่าว
  • ฐานข้อมูล ThaiLIS สำหรับค้นหาวิทยานิพนธ์ไทย สามารถสมัครได้เอง โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน
  • ฐานข้อมูล Global Digital Theological Library (GDTL) สำหรับค้นหาหนังสือ หรือบทความทางด้านศาสนศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
  • ฐานข้อมูล ThaiJo สำหรับค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา