หากผู้ใช้ไม่สะดวกในการต่ออายุหนังสือที่ห้องสมุด สามารถทำการต่ออายุหนังสือได้ด้วยตัวเอง วิธีการมีดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บค้นหาหนังสือของห้องสมุด https://bit.library.plus

2. ทางด้านขวา มีส่วนของ Log in to your account มีช่อง Login และ Password ให้ใส่รหัสนักศึกษาของตนเองลงไปทั้งสองช่อง (หากเป็นผู้ใช้ภายนอก ให้สอบถามรหัสผู้ใช้ได้ที่ห้องสมุด) จากนั้นกด Login

3. ให้กดถูกหน้าเล่มที่ต้องการยืมต่อ จากนั้นกด Renew selected

4. เพียงเท่านี้ก็สามารถยืมต่อหนังสือจากหน้าเว็บด้วยตัวเองแล้ว หากมีข้อมูลสงสัย สามารถแจ้งได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดได้