เมื่อได้แนะนำภาพรวมของการแบ่งหมวดหมู่ระบบดิวอี้ ที่ลิงก์นี้ แล้ว มาเจาะลึกเลขหมู่ที่ทางห้องสมุดของเราใช้บ่อยที่สุด ซึ่งก็คือ 200 ศาสนา มาดูรายละเอียดแบบเจาะลึกกันไปเลยว่า แต่ละเลขหมู่ของหมวดหมู่นี้ มีการแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง แต่ละหมวดหมู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปได้