บริการถ่ายเอกสาร (Copy & Printing) ทางห้องสมุดมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการ โดยจะต้องทำการสมัครที่บรรณารักษ์ เพื่อขอสิทธิ์การใช้งาน โดยใช้ระบบเติมเงิน โดยจะแบ่งเป็นส่วนถ่ายเอกสารและการ Print เอกสาร โดยมีค่าใช้จ่ายหน้าละ 0.75 บาท สามารถเติมได้ตั้งแต่ 15 บาทขึ้นไป

คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

หากไม่สะดวกอ่านจากส่วนที่ฝังไว้ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่