Step 1: ค้นหาหนังสือที่ต้องการ (อย่างง่าย)

 • เข้าไปที่ https://bit.library.plus
 • ทำการค้นหาหนังสือ โดยพิมพ์ชื่อหนังสือที่ช่อง Search จากนั้นให้คลิกไปที่ Go หรือกดปุ่ม Enter เพื่อทำการค้นหา
 • คลิกเลือกดูหนังสือที่ต้องการ
 • ดูข้อมูลเลขหมู่ของหนังสือที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการหาหนังสือจากชั้นหนังสือได้เลย
 • หากไม่พบ ให้แจ้งที่บรรณารักษ์เพื่อให้ช่วยทำการค้นหาเพิ่มเติมได้

Step 1: ค้นหาหนังสือที่ต้องการ (อย่างละเอียด)

 • หากรู้สึกว่า หนังสือที่เราค้นหา มีเยอะเกินไป เนื่องจากมีทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับที่เราต้องการรวมกันจนหาเล่มที่ต้องการไม่ได้ จึงทำให้ต้องค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้ง ให้คลิกไปที่ Advanced search
 • จากนั้นให้เปลี่ยนจาก keyword เป็น title โดยให้พิมพ์คำที่คาดว่าจะอยู่ในชื่อหนังสือ หากต้องการคำต่อไป ก็ให้เปลี่ยนจาก keyword เป็น title อีกครั้ง หรือถ้ารู้ว่าใครเขียนเล่มนี้ ก็ให้เปลี่ยนเป็น author เมื่อพิมพ์คำจากชื่อหนังสือที่ต้องการแล้ว ก็คลิกถูกหน้ารูปแบบของหนังสือที่ต้องการ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือทั่วไป หรืออ้างอิงก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้กด Search
 • คลิกเลือกดูหนังสือที่ต้องการ
 • ดูข้อมูลเลขหมู่ของหนังสือที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการหาหนังสือจากชั้นหนังสือได้เลย
 • หากไม่พบ ให้แจ้งที่บรรณารักษ์เพื่อให้ช่วยทำการค้นหาเพิ่มเติมได้

Step 2: การยืมหนังสือ

 • หากต้องการยืมหนังสือ สามารถมายืมได้ที่เคาท์เตอร์บรรณารักษ์ได้เลย
  • หากผู้ใช้ห้องสมุด เรียนอยู่ในสถาบัน ทั้งในระดับ ป.ตรี ในระดับโท (M.Div. หรือ MBS) สามารถยืมได้ 7 เล่ม / 14 วัน
  • หากผู้ใช้เป็นคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของคณะฯ หรือสถาบันฯ สามารถยืมได้ 20 เล่ม / 90 วัน
  • หากผู้ใช้เป็นบุคคลภายนอก จะต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก สมัครสมาชิกห้องสมุด โดยผู้ใช้ภายนอกสามารถยืมได้ 7 เล่ม / 14 วัน
 • หากยังไม่ต้องการยืม สามารถใช้หนังสือได้ในห้องสมุด จากนั้นให้นำหนังสือที่ใช้เสร็จแล้ววางไว้ที่รถเข็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการนำขึ้นชั้นหนังสือต่อไปได้

Step 3: การคืนหนังสือ

 • หากคืนหนังสือตามกำหนด ให้นำหนังสือมาคืนที่เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
 • หากต้องการต่ออายุหนังสือ สามารถต่ออายุได้สูงสุด 3 ครั้ง ให้สามารถแจ้งที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือสามารถต่ออายุหนังสือได้ด้วยตัวเอง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก การต่ออายุหนังสือด้วยตัวเอง
 • หากคืนหนังสือในช่วงที่เกินกำหนดแล้ว ไม่สามารถยืมต่อได้ ให้มาทำการต่ออายุหนังสือ โดยมีค่าปรับในอัตรา 5 บาท / เล่ม / วัน

เพิ่มเติม

หากหนังสือของห้องสมุดมีการสูญหาย ให้รีบมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อหยุดค่าปรับ ณ วันที่แจ้งและจะต้องดําเนินจัดหาหนังสือมาคืนภายใน 15 วัน หากเกินกว่านั้นให้ชําระค่าหนังสือสองเท่าของราคาหนังสือและค่าสั่งซื้อพร้อมค่าส่งหนังสือและค่าธรรมเนียม 100 บาท เมื่อมีการชํารุด เสียหายเกิดขึ้น ผู้ยืมจะต้องนําไปซ่อมแซมเท่าที่จะสามารถทําได้