ห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
02-746-1103-4
 [email protected]
BIT Library
 BIT Library