ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือได้จากหน้าการค้นหาหนังสือ https://bit.library.plus เมื่อทำการค้นหาหนังสือได้แล้ว สามารถทำการยืม-คืนหนังสือได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่หน้า การยืม-คืนของห้องสมุด

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการหาหนังสือจากเลขหมู่ของหนังสือระบบดิวอี้ สามารถเลือกเข้าไปดูที่รูปได้ ทั้งแบบภาพรวมเลขหมู่ทั้งหมด และการแบ่งหมวดหมู่ 200 ในเรื่องของศาสนา ที่ห้องสมุดเรามีการใช้งานประจำ ข้างล่างนี้